Welke vaardigheden kan je stimuleren door te gamen

Gamen om productiever te worden? Wetenschap vertelt je hoe dit kan.

Uit onderzoek blijkt dat gamen gedrag, vaardigheden en capaciteiten helpt verbeteren die je dagelijks gebruik op je werk, school of in je sociale leven, zolang je met mate doet (Dekker, 2023). Wie nog wel eens gedacht wordt dat gamen slecht voor je is, of onwenselijk gedrag oproept heeft het voor het grootste gedeelte mis. Dit is slechts het geval voor een hele kleine groep en heeft meer te maken met algemene verslaving dan iets anders (Hühn, 2018).

Gamen geeft om te beginnen de kans om stress en andere negatieve emoties los te laten. 

Mensen die deelnemen aan games waarin coöperatief gedrag of samenwerking beloond wordt, zullen tijdens andere activiteiten ook dit positieve gedrag vertonen. Door tijdens een game te communiceren leert men sociale omgangsvormen of het efficiënt overbrengen van informatie. Met name bij coöperatieve games met actie en intensiteit is dit effect erg sterk.

Emotioneel

Door actief aan een game deel te nemen, kan men een staat van flow of trans bereiken (een gemoedstoestand waarbij alle aandacht naar één doel of zingeving gaat en alle andere prikkels worden gedimd). Dit roept ontspanning, trots, zelfconcept, een gevoel van controle en positieve emoties op (Jones, 2014). Deze flow is ook gekoppeld aan een grotere betrokkenheid bij het doen van activiteiten. In een leeromgeving stimuleert het doelgerichtheid en prestatie. Dit leidt vervolgens tot een beter zelfbeeld en minder angst (Nakamura, 2002; Ferguson, 2015). Hogere stress en gevoelens van depressie hebben een negatieve invloed op iemands academische prestaties (Khesht-Masjedi et al, 2019), gaming gaat deze aspecten tegen.  

Sociaal en civiel 

In games hebben de deelnemers vaak de mogelijkheid om te converseren met andere gamers, waarbij ze de aanpak, prioriteiten en strategie bespreken of ongedwongen gesprekken voeren. Dit geeft volop gelegenheid om sociale vaardigheden te oefenen.  Wanneer een game burgerlijke ervaringen bevat (bv. Civilization, Madden, World of Warcraft en The Sims), wordt gesteld dat individuen meer deelnemen aan echte civiele activiteiten zoals stemmen en politiek geïnformeerd blijven, debatteren, samenwerken voor goede doelen en deelnemen aan marsen of protesten (Lenhart, 2008).

Cognitie 

Naast de sociale en emotionele voordelen kan er aanzienlijk meer uit games worden gehaald. Gamen wordt ook gelinkt aan een snellere en nauwkeurigere aandacht toewijzing, waarbij iemands aandacht wordt gericht op een specifieke stimulus, terwijl afleidende of irrelevante informatie wordt genegeerd (focus). Aandacht toewijzing is in verband gebracht met zoeken, autorijden en andere taken waarbij men onderscheid moet maken tussen noodzakelijke en onnodige informatie (Hubert-Wallander, Green & Bavelier, 2010).

Visie

Samen met ruimtelijk denken is een hogere ruimtelijke resolutie in verband gebracht met langer termijn succes en verdiensten in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). STEM speelt een belangrijke rol in deze en toekomstige eeuwen (Wai, 2010) gezien de banen in STEM naar verwachting exponentieel zullen groeien (Deming & Noray, 2018). Zowel ruimtelijk denken als ruimtelijke resolutie worden aanzienlijk verbeterd bij deelname aan actie-games ten opzichte van niet-actiegames. Volgens Granic (2014) zijn deze verbeteringen een product van de visueel-rijke driedimensionale navigatieruimtes, de hoge snelheid waarmee besluit genomen moeten worden en acute aandacht voor onvoorspelbare veranderingen. Deze elementen zijn vooral te vinden in multiplayer (met meerdere actieve spelers) schietspellen zoals Halo en Grand Theft Auto, waar vijandelijke bewegingen niet kunstmatig gescript zijn zoals bij Non-Playable Characters. Vanuit dit perspectief kunnen ook populaire games als Valorant, Counter-Strike, Titanfall of battle royale games als Call of Duty: Warzone en Fortnite cognitieve groei stimuleren.   

Leren

Het eerdergenoemde ‘volgen van meerdere objecten’ is ook in verband gebracht met een beter leervermogen. Vooral bij mensen met weinig game-ervaring verbeteren actie-games de snelheid waarmee iemand leert (Zhang, 2020).  Reflectieve probleemoplossing komt vooral voor bij verschillende soorten rollenspellen, strategie- en puzzelspellen. Vooral in games met een open eind zoals World of Warcraft, maar ook Pokémon, Final Fantasy en Portal (Granic, 2014; Prensky, 2012). “Deze spellen bieden vaak weinig instructies over hoe je in-game problemen moet oplossen, waardoor spelers een bijna blanco palet krijgen van waaruit ze een enorm scala aan mogelijke oplossingen kunnen verkennen op basis van eerdere ervaringen en intuïties.” (Granic, 2014). Snelle actie-, vecht- (bijvoorbeeld Mortal Combat) of racegames (bijvoorbeeld Grand Turismo) bieden niet de mogelijkheid om een plan en strategieën te vormen op hetzelfde niveau als strategiegerichte games dat doen (Adachi, 2013; Steinkuehler, 2008). Ze stimuleren echter wel de creativiteit. Tijdens een onderzoek van Jackson et al. (2012) onder 491 12-jarige scholieren werd een correlatie gevonden tussen gamen en creatief denken bij kinderen. Volgens deze studie overstijgt dit verband genre en geslacht. 

Overzicht spelvaardigheden  

Om een beter overzicht te krijgen van de manieren waarop gaming iemands vaardigheden, gedrag en capaciteiten kan beïnvloeden, hebben we alle gevonden van effecten die door gamen verkregen kunnen worden gecategoriseerd en geïllustreerd in het ‘Dekker Gaming Skill Overview’ (DGSO). Al met al concluderen we dat casual gaming het potentieel heeft om echte vaardigheden zoals leren, lezen, creativiteit en probleemoplossing te verbeteren. 

Matiging bij het spelen van videogames is belangrijk om deze voordelen te bereiken. Daarentegen kan overmatig gamen leiden tot emotionele, fysieke en sociale problemen. Bijvoorbeeld het vergroten van het bewustzijn van de effecten van gaming of specifieke voorlichting over hoe gaming een positieve impact kan hebben.

Uiteindelijk zou het DGSO moeten inspireren tot meer onderzoek naar mogelijke effecten van gaming en hoe deze op de meest gunstige manier kunnen worden gebruikt door alle mensen die erover kunnen beschikken.

Meer weten?

Vraag een kopie van ons onderzoek aan en begrijp in diepte welke voordelen er zijn. Gaming@Work is gespecialiseerd in het toepassen van de gezondheidsvoordelen van gamen. Neem contact op om gamen in te zetten voor het welzijn en de productiviteit van u en uw collega’s.