Oprichting Branchevereniging Esports Nederland

De werkgroep “Nederland top 10 esportsland” heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om te komen tot een Branchevereniging Esports Nederland. Dit initiatief wordt ondersteund vanuit NOC*NSF die behoefte heeft aan één aanspreekpunt voor esports in Nederland.

De doelen van de vereniging zijn gecategoriseerd in 6 domeinen, binnen de pijlers Esports, Gaming en Gamification.

Kennisdeling & verbinding
Voorlichting & promotie
Erkenning & belangenbehartiging
Integriteit & diversiteit
Professionalisering & certificering
Dataverzameling

Toegepast gamen

Gaming@Work draagt actueel bij aan de ontwikkeling de gaming branchevereniging, professionlisering en gaming acceptatie in de Nederlandse markt. Daarom zal Gaming@Work deel uitmaken van de pijler Gamification om de verschillende tussen gamification en toegepast gamen concreet toe te lichten.

Afbeelding van een gevuld esport stadion in blauw en rood belicht

Voor meer informatie kijk op: https://bvesports.nl en https://top10esportsland.nl.